Lõi Lọc Số 1 Sediment Hàn Quốc tại Minh Tuấn

Lọc thô, cặn, cát, rỉ sét, tạp chất có kích thước lớn hơn 5micron…

Chất liệu: Màng PP (Polyethylen) ( Korea) cao cấp. Kích thước màng: 5 Micron.

Lưu lượng sử dụng : 3,600 Lít.