Bộ lọc thô 123 Kangaroo

Bộ 3 lõi lọc thô Kangaroo

  • Lõi Số 1 – PP5 Micromet. Thời gian thay lõi 3-6 tháng
  • Lõi Số 2 – CTO- Thời gian thay lõi 3-6 tháng
  • Lõi Số 3 – PP1 Micromet-Thời gian thay lõi 3-6 tháng