Bộ lọc thô 123 Đại Việt

Bộ 3 lõi lọc thô máy Đại Việt

  • Lõi Số 1 – PP5 Micromet
  • Lõi Số 2 – CTO
  • Lõi Số 3 – PP1 Micromet